Добровољно, поверљиво саветовање и тестирање (ДПСТ) су кључне компоненте програма HIV/AIDS превенције и сузбијања HIV/а. ДПСТ помаже људима да се информишу о HIV/у: како се преноси, како да препознају ризике за HIV инфекцију у свом понашању, како да усвоје облике не ризичног понашања, да ураде HIV тест и да зависно од резултата предузму кораке којима ће избећи да буду заражени или да заразе друге.

Рад саветовалишта обухвата:

  • Саветовање пре тестирања
  • Саветовање после тестирања
  • Здравствено васпитни рад у школама
  • Сарадњу са здравствебин институцијама и удружењима грађана који се баве превенцијом ХИВ-а

Циљ саветовалишта је:

  • повећање броја тестираних на ХИВ, хепатитис Ц и хепатитис Б (посебно
  • повећање тестираних међу вулнерабилним групама – интравенским корисницима дрога, секс радницима, МСМ популацијом)
  • повећан број едукованих о начинима преноса и мерама заштите
  • смањење инциденце ХИВ-а, хепатитиса Ц и хепатитиса Б
  • едукација о полно преносивим болестима
  • информисање о анализама које се врше у Институту за јавно здравље Крагујевац

Радно време:

Понедељак, уторак, четвртак и петак: 7:00 – 14:00 сати
Среда: 11:00 – 18:00 сати

Услуге у саветовалишту у оквиру ДПСТ-а су бесплатне, док се услуге анализа које се односе на поједине полно преносиве болести наплаћују према важећем ценовнику.

Телефон за информације: 034/504-534