Радно време Института за јавно здравље Kрагујевац

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

Пријем узорака од 07:00 до 18:00 сати

Издавање резултата од 12:00 до 19:00 сати

Овера санитарних књижица врши се у периоду од 12:00 до 13:30 сати

СУБОТОМ

Пријем узорака од 07:00 до 10:30 сати

Издавање резултата од 07:00 до 12:00 сати

Кабинет директора
ВД директора
Спец. др мед. Небојша Ранковић034/504-501 info@izjzkg.rs
Помоћник директора на више нивоа здравствене заштите
Проф. др Сања Коцић034/504-501     info@izjzkg.rs
Проф. др Дејан Баскић034/504-501
Марија Карајовић Зоговић, дипл. инж.034/504-527
Центар за информатику и биостатистику у здравству
Др сци.мед Наташа Михаиловић, начелник034/504-533 socijalna@izjzkg.rs
Одељење статистике034/504-531
Одељење за информационе технологије034/504-545
Центар за хигијену и хуману екологију
Мр сци. др Мирјана Милосављевић, начелник034/504-509  higijena@izjzkg.rs
Спец. др мед. Јелка Ранковић, шеф034/504-509
Техничари034/504-517
Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
Проф. др Снежана Радовановић, начелник034/504-532 socijalna@izjzkg.rs
Техничари034/504-531
Центар за превенцију и контролу болести
Спец. др мед. Ана Миљановић, начелник034/504-520 epidemiologija@izjzkg.rs
Техничари034/504-518
Центар за промоцију здравља
Доц. др Ивана Симић Вукомановић, начелник034/504-511 promocija@izjzkg.rs
Центар за микробиологију
Спец. др мед. Виолета Нинковић, начелник034/504-524 mikrobiologija@izjzkg.rs
Служба за економско-финансијске послове
Весна Митровић, дипл. економиста, шеф034/504-536finansije@izjzkg.rs
Служба за правне, техничке и опште послове

Зорица Андрејевић, дипл. правник, шеф

Зорица Андрејевић, ул. Николе Пашића 1, лице за заштиту података о личности

034/504-522

065/8777103

pravna@izjzkg.rs

zorica.andrejevic@izjzkg.rs

Служба маркетинга и продаје
Силвија Јанићијевић, дипл.ек.здр.мед034/504-528marketing@izjzkg.rs