Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са непуним радним временом од 20 (двадесет) часова недељно и то:

 • 1 (једног) доктора медицине специјалисту социјалне медицине у Центру за промоцију здравља.

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (један)  виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер у Одсеку за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у Центру за контролу и превенцију болести

 • 2 (два) перача лабораторијског посуђа за потребе Одељења за техничке послове.

Преузми

Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата

Одлука о избору кандидата

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (једног) службеника за јавне набавке за потребе Одељења за економско финансијске послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.
 • 1 (једну) вишу медицинску сестру/техничара у јавном здрављу за потребе Центра за микробиологију

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла од 40 (четрдесет) часова недељно, али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) здравственог сарадника – хемијског техничара за потребе Центра за хигијену и хуману екологију – Одељења санитарне хемије

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла од 40 (четрдесет) часова недељно, али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) лабораторијског техничара  у дијагностици за потребе Центра за микробиологију;
 • 1 (једног) здравственог сарадника – хемијског техничара за потребе Центра за хигијену и хуману екологију – Одељења санитарне хемије

Преузми

 

Јавни оглас

За  пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 •  1 (једног) лабораторијског техничара у Центру за микробиологију.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла од 40 (четрдесет) часова недељно, али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једна) медицинска сестра/техничар у јавном здрављу за потребе Центра за промоцију здравља.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла од 40 (четрдесет) часова недељно, али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) службеника за јавне набавке за потребе Одељења за економско финансијске послове у Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно  због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка:

 • 1 (једног) фармацеутског техничара  за потребе Одељења за вирусологију и имунологију Центра за микробиологију.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • (једног) здравственог сарадника – хемијског техничара за потребе Центра за хигијену и хуману екологију – Одељења санитарне хемије.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла од 40 (четрдесет) часова недељно али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) перача лабораторијског посуђа за потребе Одељења за техничке послове.

Преузми

Јавни оглас
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно, али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 доктора медицине за потребе Центра за микробиологију.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) перача лабораторијског посуђа за потребе Одељења за техничке послове.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (једног) доктора медицине за потребе Центра за хигијену и хуману екологију.
 • 1 (једног) хемијског техничара за потребе Центра за хигијену и хуману екологију – Одељења санитарне хемије.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једна) медицинска сестра/техничар у јавном здрављу за потребе Одсека за антирабичну заштиту Центра за контролу и превенцију болести.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено са непуним радним временом од 20 (двадесет) часова недељно али не дуже од 24 месеца и то:

 • 1 (једног) доктора медицине специјалистe у јавном здрављу у Центру за промоцију здравља

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

1 (једног) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено и одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

2 (два) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове један на неодређено, а други на одређено радно време али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (једног) дипломираног правника за послове правно-кадровског аналитичара за потребе Одељења за правне и опште послове Службе за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове.
 • 1 (једног) фармацеутског техничара за потребе Одељења за вирусологију и имунологију Центра за микробиологију.

Преузми

Јавни оглас

За  пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици у Центру за микробиологију – Одељењу за паразитологију и микологију и у Центру за микробиологију због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (један) здравствени сарадник на промоцији здравља у Центру за промоцију здравља.

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 • 1 (један) хемијски техничар у Центру за хигијену и хуману екологију – Одељењу санитарне хемије, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

1 (један) виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер у Одсеку за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у Центру за контролу и превенцију болести, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време, укупно 3 извршиоца, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:
-1 (један) здравствени сарадник на промоцији здравља у Центру за промоцију здравља, али не дуже од 24 месеца.
-2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици и то један у Одељењу за вирусологију и имунологију, а други у Одељењу за алергологију и имунологију, у Центру за Микробиологију, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:
-2 (два) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове.

Преузми

Јавни оглас
За пријем у радни однос на одређено време за период од два месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом од 40 (четрдесет)часова недељно и то:
-1 (један) доктор медицине вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије УНОПС-а подршке о запошљавању

Преузми