Одељење за jaвне набавке обавља послове и задатке који доприносе остваривању основне делатности Института:

  • Спроводи послове јабних набавки на основу Закона о јавним набавкама, као и набавке на које се закон не примењује
  • Закључује уговоре о јавним набавкама
  • Прати реализацију закључених уговора
  • Припрема планове јавних набавки
  • Прати извршење планова јавних набавки
  • Врши поступак набавке
  • Контролише динамику испоруке

За информације Вам је доступан следећи број телефон: 034/504-553.

Самостални референт набавке: Марија Стевановић, 065/877 6 989.

Шеф Одељења: Александар Арсић, 066/364 055

e-mail: nabavka@izjzkg.rs, aleksandararsic0201@gmail.com