Спец. др мед. Небојша Ранковић
034/504-501

info@izjzkg.rs

Проф. др Сања Коцић
034/504-501

info@izjzkg.rs

Проф. др Дејан Баскић
034/504-501

info@izjzkg.rs

Марија Карајовић Зоговић, дипл. инж.
034/504-527
064/877-6445

kvalitet@izjzkg.rs