На захтев клијената врши се мерење буке у животној средини и процена утицаја на здравље становништва