• На основу лабораторијских резултата микробиолошкоих и физичко-хемијскоих испитивања и стручног разматрања специјалисти хигијене за сваки узорак дају стручно мишљење које садржи и одговарајући предлог мера за побољшање квалитета.
  • Поред писаног упутства сви корисници могу да се обрате лекару и добију додатна стручна објашњења.
  • За потребе клијената који своје производе извозе на инострано тржиште, вршимо и услугу превода издатих Извештаја на енглески језик.
  • За потребе клијената који своје производе извозе на инострано тржиште, вршимо и услугу издавања одговарајућих Сертификата које формирамо на основу Извештаја издатих од стране нашег Центра.