Центру за микробиологију обавља јавну здравствену микробиолошку делатност од интереса за шумадијски округ, путем специфичног лабораторијског рада. У Центру за микробиологију, изолацијом и идентификацијом испитују се узрочници заразних обољења стандардним микробиолошким методама, аутоматизованим методама и серолошким тестовима. Такође прати се и анализира резистенција бактерија и интерпретирају се резулати.

Циљ Центра за микробиологију је пружање што квалитетније услуге пацијентима. Квалитет рада и услуга је под контролом квалитета и стално се побољшава. То подразумева контролу свих фаза рада, редовни надзор, откривање и уклањање грешака, унутрашњу проверу реагенаса, подлога, поступака, опреме и особља.
Стручност, оспособљеност и професионалност особља омогућава да се у Центру спроводи добра лабораторијска пракса са високим квалитетом испитивања.

За информације Вам је доступан број телефона : 034/504-524
Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.
Особа за контакт: начелник центра Спец. др мед. Виолета Нинковић