Јавно здравље је наука и уметност превенције болести, продужавања живота и унапређења здравља путем организованих напора друштва (WHО, 2011).

Институт за јавно здравље Крагујевац (ИЗЈЗКГ) је здравствена установа носилац активности у области јавног здравља за територију Шумадијског управног округа и која са осталим учесницима у областима деловања јавног здравља (органи државне управе РС, јединице локалне самоуправе, здравствене установе, организација здравственог осигурања, установе социјалне заштите, васпитно-образовне и друге установе, средства јавног информисања, јавна предузећа, предузетници, хуманитарна, верска, спортска и друга удружења, породица и грађани) има за основни циљ стварање услова за очување и унапређење здравља становништва Шумадијског округа.

Оснивач ИЗЈЗКГ је Влада Републике Србије. Делатност института је дефинисана Законом о јавном здрављу, Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Стратегијом јавног здравља у Републици Србији 2018–2026. године, националним стратегијама за унапређивање здравственог стања појединих категорија становништва и стратегијама за превенцију појединих болести и стања и другим законским и подзаконским актима који регулишу делатност јавног здравља.

ИЗЈЗКГ обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност. У склопу дефинисаних надлежности, Институт прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу становништва, стање и квалитет животне средине, узроке појаве и ширења заразних и других болести, факторе ризика по здравље (незаразних болести и нарушавања животне средине), организацију и рад здравствене службе и коришћење здравствене заштите. Обавља примењена истраживања у области јавног здравља и користи резултате тих истраживања у предлагању мера за очување и унапређење здравља становништва Шумадијског округа.

Мисија: У сарадњи са осталим партнерима у заједници доприносимо бољем здрављу и благостању становништва Шумадијског округа.

Визија: Лидерска позиција у области јавног здравља за регион Шумадије и Западна Србија уз висок ниво знања, стручности и посвећености раду наших стручњака, научника и особља.

ВД директора

Спец. др мед. Небојша Ранковић