Институт за јавно здравље Крагујевац је научно-наставна база Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Наставници запослени у Институту обављају наставну и научно истраживачку делатност на следећим студијским програмима:

  • Интегрисаним академским студијама медицине
  • Интегрисаним академским студијама фармације
  • Интегрисаним академским студијама стоматологије
  • Основним струковним студијама
  • Докторским академским студијама
  • Специјалистичким академским студијама
  • Мастер академским студијама