Светски дан породице прославља се од 1993. године. Генерална скупштина Уједињених нација је 15. мај прогласила Светским даном породице како би се подигла свест о проблемима и питањима породице и како би помогла да ова питања добију значајније место у активностима држава чланица.

Циљ обележавања Светског дана породице јесте афирмација породице и породичних вредности, подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би оне могле да испуне своју одговорност према заједници.

Према препорукама Уједињених нација, породица захтева посебну пажњу, посебно у ситуацији када је погођена сиромаштвом, инвалидности њених чланова и насиљем. У решавање ових проблема неопходно је укључивање свих надлежних институција. Сем тога, породица је најважнији ослонац за свако дете и представља најбољи основ за одрастање па се каже да „породица омогућава деци корене и крила“.

Иначе, у Републици Србији према резултатима пописа из 2022. године има 1.311.712 породица са децом или 69% од укупног броја 1.904.314. Најзаступљеније су породице са једним дететом (54,3“), следе породице са двоје деце (36,1%), затим породице са троје деце (7,8%), док је удео породице са четворо и више деце мањи од 2%.

Тема Светског дана породице 2024. године носи назив „Породице и климатске промене“. Овогодишње обележавање има за циљ да подигне свест о томе како климатске промене утичу на породице и наглашавају улогу које породице могу да имају у климатским акцијама. Сматра се да кроз породичне и друштвене иницијативе, можемо да подстакнемо климатске акције и то образовањем, приступом информацијама, обуком и учешћем заједнице.

Климатске промене негативно утичу на здравље и добробит породице кроз повећано загађење, док екстремни временски догађаји погоршани климатским променама, као што су урагани, суше и поплаве често доводе до присилног расељавања и губитка средстава за живот породице и појединаца. Услед тога сматра се да оснаживање породица кроз образовање и промену потрошачких навика има за циљ стварање смислене и ефикасне климатске  акције. Породице преносе вредности кроз генерације, тако да је важно усађивање одрживих навика и свести о клими у породицама још од малих ногу.