Центар за хигијену и хуману екологију проучава утицаје:

  • атмосфере (квалитет ваздуха у животној средини)
  • климатских и микроклиматских фактора,
  • земљишта,
  • насеља и објеката за живот и рад људи,
  • хране и исхране,
  • дијететских препарата,
  • буке и вибрације,
  • воде за пиће и рекреацију,
  • течних и чврстих отпадних материја на здравље људи.

Тим здравствених радника и сарадника спроводе делатност кроз следеће активности:

За информације Вам је доступан број телефона : 034/504-509

Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.

Особа за контакт: начелник центра Мр сци. др Мирјана Милосављевић