На захтев клијената врши се испитивање квалитета земљишта, као и степена загађености земљишта металима и органским једињењима.