Специјализовану здравствену делатност из области епидемиологије акутних заразних болести спроводи Одељење за превенцију и контролу заразних болести и Одсек за дератизацију, дезинфекцију и дезинсекцију. Она је прилагођена карактеристикама подручја и становништва, а обухвата:

  • праћење кретања заразних болести у Шумадијском округу,
  • епидемиолошки надзор има циљ да отклони ризике  прерастања спорадичних случајева у епидемијски ток, као и да процени и предвиди  епидемиолошку ситуацију , што омогућава правовремени избор превентивних мера,
  • епидемиолошки надзор у спровођењу превентивних и према епидемиолошким индикацијама ДДД мера, посебно у објектима за производњу и промет животних намирница,
  • систематска хигијенско-епидемиолошка контрола на отклањању ризика настанка интрахоспиталних инфекција. При том постоји најужа сарадња са Одељењем санитарне инспекције за Шумадијски округ,
  • сузбијање беснила, спроводи се у сарадњи са КЦ Крагујевац, Општом болницом Аранђеловац, Домовима здравља, надлежним ветеринарским и инспекцијским службама, активним изналажењем беснила код животиња и законски обавезном правовременом антирабичном заштитом,
  • сузбијање епидемија и планирање адекватних противепидемијских мера,
  • систематски епидемиолошки надзор над оболелим од акутне флакцидне парализе и епидемиолошки надзор над суспектним случајевима морбила и обавезно пијављивање,
  • здравствени прегледи одређених категорија запослених, других лица и клицоноша тзв. „санитрарни преглед“,
  • вођење регистра одређених заразних болести (ХБсАг носилаштво, клицоноштво итд),
  • активни здравствено-васпитни рад у свим видовима у циљу обавештености и едукације становништва.

За информације Вам је доступан број телефона: 034/504-520 и 504-518.

Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.

Особа за контакт: шеф Одељења за превенцију и контролу заразних болести Проф. др Весна Пантовић

Предлажемо да прочитате: