ОБАВЕЗНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020)
ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОБЈЕКТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ („Сл. гласник РС“, бр. 3/2017)

Санитарна књижица

На санитарни преглед понети санитарну књижицу у коју су уписане генералије и залепљена фотографија на предвиђено место.

Документи

Са собом понети важећи документ са фотографијом (лична карта, пасош, возачка дозвола).

Узорак

Узорак столице донети у предвиђеној амбалажи, напуњеној до пола узорком столице.

Нокти

На преглед доћи са кратким, уредним и чистим ноктима на рукама. Прљави, дуги, налакирани и вештачки нокти нису дозвољени!

Уплата

Уплата санитарног прегледа се врши на шалтеру Института за јавно здравље Крагујевац по важећем ценовнику.

Радно време

Санитарни прегледи - сваког радног дана 7-13 сати. Издавање санитарних књижица - сваког радног дана 12-13:30 сати.

Обавезном здравственом прегледу, у складу са ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и ПРАВИЛНИКОМ О ОБАВЕЗНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОБЈЕКТИМА ПОД САНИТАРНИМ НАДЗОРОМ („Сл. гласник РС“, бр. 3/2017), подлежу лица запослена на пословима:

  • јавног снабдевања становништва водом за пиће, производње, промета, услуживања хране и другим пословима у којим долазе у непосредан контакт с храном или амбалажом која је у директном контакту с храном;
  • исхране, неге и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине (ђачки и студентски домови, одмаралишта и др.), установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица (стара лица са посебним потребама, деца без родитељског старања и др.);
  • здравствених прегледа, лечења, неге и исхране болесника, на пословима одржавања хигијене, на одељењима са повећаним ризиком од заразе, у здравственим установама.
  • производње, промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима;
  • пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (јавна купалишта, „wеллнесс“ центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл.) као и на пословима производње козметичких средстава;
  • обављање обавезне праксе у току школовања у објектима у којима се обављају делатности утврђене у ставу 1. овог члана.

На напред наведеним пословима не могу се запошљавати и не могу обављати послове или обавезну праксу лица оболела од одређених заразних болести, као ни лица која су носиоци одређених микроорганизама и паразита.

Меру обавезног санитарног прегледа, организују и спроводе институти/заводи за јавно здравље на територији за коју су основани, под условима, у роковима и на начин који је законом прописан.

За територију Шумадијског управног округа надлежан је Институт за јавно здравље Крагујевац.

Потребне информације могу се добити на телефон 034/504-518 и 034/504-520.

Резултати санитарних прегледа уписују се у санитарну књижицу. Радне организације, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да обезбеде вршење обавезних санитарних прегледа одређених категорија својих запослених, да сносе трошкове тих прегледа, као и да у пословним просторијама објеката у којима се обавља делатност чувају санитарне књижице и евиденцију лица запослених у објекту која су под санитарним надзором као доказ о здравственом стању запослених.

Законом прописану меру обавезног санитарног прегледа за одређене категорије запослених лица, контролише Републичка санитарна инспекција.