Врши праћење морбидитета и морталитета од водећих хроничних незаразних болести, епидемиолошку анализу прикупљених података и учествује у спровођењу мера превенције и контроле ове групе болести. Главне активности су:

  • Прикупљање, обрада и анализа података о морбидитету, морталитету и факторима ризика значајним за настанак водећих хроничних незаразних болести;
  • Вођење регистра за рак, акутни коронарни синдром и дијабетес;
  • Едукација здравствених радника кроз организоване семинаре и стручне скупове;
  • Едукација опште популације кроз организована предавања о обележавању значајних датума по календару СЗО, промоцију значаја и предности редовних превентивних прегледа, здравих стилова живота, сталне сарадње са медијима, постављање едукативног материјала на сајту Института за јавно здравље Крагујевац;
  • Активности координације и сарадње са здравственим установама укљученим у организовани скрининг за рак грлића материце, дојке и дебелог црева.

За информације доступни су телефони: 034/504-520 и 504-518

Особа за контакт: начелник Одељења за превенцију и контролу незаразних болести Доц. др Гордана Ђорђевић