Здравствена политика

Приправност и реаговање здравственог cистема и локалне заједнице у ванредним ситуацијама

Очување животне средине, еколошки ризици по народно здравље и учешће здравственог система у интегрисаној заштити

Имунизација - једна од водећих мера примарне превенције

Здравље становништва шумадијског округа – аналитичка студија 1998-2008.