ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Дезинфекција подразумева уништење или инактивирање одређене врсте микроорганизма у одређеном степену њиховог развоја. Сама дезинфекција представља активности којима се користе одговарајуће дезинфекцијске методе и производи за уништавање микроорганизама (вируси, бактерије, гљивице…) и којима се спречава настанак заразе. Циљ дезинфекције је да смањи број микроорганизама на такав ниво да се ризик од преношења инфекције сведе на минимум.

Методе дезинфекције:

  • Механичке методе дезинфекције
  • Физичке методе дезинфекције
  • Хемијске методе дезинфекције


У зависности од врсте микроорганизма, времена и услова деловања дезинфекција може да се подели на:

Превентивну дезинфекцију – Овај вид дезинфекције и уништавање узрочника заразних болести врши се превентивно у спољној средини ради свођења њиховог броја на ниво безопасан за људско здравље.

Текућу дезинфекцију – Дезинфекција која се спороводи у случајевима појаве болести људи или животиња.

Завршна дезинфекција – Дезинфекција која се спроводи након престанка болести. Подразумева дезинфекцију простора, објеката или предмета које су користили контаминирана лица.

Дезинфицијенси које користимо су испитана и регистрована хемијска средства путем којих се врши дезинфекција.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Дезинсекција је скуп мера које се врше у циљу уништавања штетних инсеката или свођењем њихових популација на најмању могућу меру.

Циљ дезинсекције је да се превенира преношење заразних болести на људе и животиње, односно да се спречи материјална штета која често и настаје.

Постоје превентивне мере уклањања инсеката, односно активности којима се спречава настањивање штетних инсеката у неком објекту, као и куративе мере, односно активности које почињу када се треба санирати настали проблем њиховим настањивањем.

У куративне мере дезинсекције убрајамо: механичке методе (замке за штетне инскете и механичко затврање путева), физичке (посебним апаратима применом температуре, струје и слично), биолошке (природни непријатељи инсеката), као и хемијске методе (употреба инсектицида или репелената).

ДЕРАТИЗАЦИЈА

Дератизација је скуп метода и средстава усмерених на третман за уништавање и сузбијање мишева, пацова и других штетних глодара, узрочника значајних економских штета и преносилаца заразних болести.

Глодари наносе директне и индиректне економске штете својим активностима. Сматрају се веома деструктивним штеточинама, који могу контаминирати храну и проузроковати скупа структурална оштећења.

Глодари представљају природне резервоаре и преносиоце разних заразних болести (салмонелоза, лептоспироза, тифус, туларемија, трихинелоза) које преносе путем секрета које остављају на намирницама, предметима и у води.

У процесу дератизације примењују се најсавременији препарати доступни на тржишту. Важно је напоменути да су ти препарати безбедни за људе.

За све недоумице и проблеме контактирајте Службу за ДДД послове Института за јавно здравље Крагујевац како би у најскорије време Ваш проблем био решен.

Радно време сваког радног дана 07-14 сати

Контакт телефон: 034/504-518 ; 034/504-520