Центар за контролу и превенцију болести бави се праћењем, проучавањем, спречавањем и сузбијањем болести код људи. Другим речима овај центар се бави питањима учесталости и распрострањености болести, природним законитостима њиховог настанка, одржања или ишчезавања из људске популације. Циљ ових активности јесте да се учестлост болести смањи или да се чак искорени мерама спречавања (превенције) пре појаве неке болести и сузбијања тј. директна интервенција ако се нека болест јавила како би оболелих било што мање.

Делатност се спроводи кроз:

За информације Вам је доступан број телефона : 034/504-520

Можете нам се обратити сваког радног дана од 07 до 14 сати.

Особа за контакт: начелник центра Спец. др мед. Ана Миљановић