COVID -19, пресек стања

Статистички подаци о корона вирусу за Шумадијски округ и град Крагујевац

Learn More

Тестирање на COVID-19

На лични захтев у Институту за јавно здравље Крагујевац

Learn More

Радно време

Више

Центри

Центар за промоцију здравља

Центар за промоцију здравља представља мултидисциплинарну организациону целину која оспособљава људе да…

Центар за информатику и биостатистику

Центар за информатику и биостатистику у здравству учествује у систему статистичких истраживања…

Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите

Центар за анализу, планирање и организацију здравстевне заштите прати здравствено стање становништва…

Центар за контролу и превенцију болести

Центар за контролу и превенцију болести бави се праћењем, проучавањем, спречавањем и…

Центар за микробиологију

Центру за микробиологију обавља јавну здравствену микробиолошку делатност од интереса за шумадијски…

Центар за хигијену и хуману екологију

Центар за хигијену и хуману екологију проучава утицаје:атмосфере (квалитет ваздуха у животној…

Здравље је највеће богатство

Институт за јавно здравље Крагујевац је здравствена установа носилац активности у области јавног здравља за територију Шумадијског управног округа и која са осталим учесницима у областима деловања јавног здравља (органи државне управе РС, јединице локалне самоуправе, здравствене установе, организација здравственог осигурања, установе социјалне заштите, васпитно-образовне и друге установе, средства јавног информисања, јавна предузећа, предузетници, хуманитарна, верска, спортска и друга удружења, породица и грађани) има за основни циљ стварање услова за очување и унапређење здравља становништва Шумадијског округа.

Више...

Вести

Јавно здравље