Радно време Института за јавно здравље Kрагујевац

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА

Пријем узорака од 07:00 до 18:00 сати

Издавање резултата од 12:00 до 19:00 сати

Овера санитарних књижица врши се у периоду од 12:00 до 13:30 сати

СУБОТОМ 

Пријем узорака од 07:00 до 10:30 сати

Издавање резултата од 07:00 до 12:00 сати