Радно време Института за јавно здравље Kрагујевац

СВАКОГ РАДНОГ ДАНА : 07-19 САТИ
СУБОТОМ : 07-12 САТИ
Овера санитарних књижица врши се у периоду 12-13:30