ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИКУ И БИОСТАТИСТИКУ У ЗДРАВСТВУ И ЦЕНТАР ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗДРАВСТЕВНЕ ЗАШТИТЕ

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ ЖЕНА

Центар за информатику и биостатистику у здравству и Центар за анализу, планирање и организацију здравстевне заштите започели су  истраживање Репродуктивног здравља жена на територији Шумадијског округа. Циљна група су жене у репродуктивном периоду (15-44. година). Истраживање ће се спроводити у домовима здравља Шумадијског округа. Циљ истраживања је анализа знања, ставова и навика о репродуктивнонм здрављу жена, као основ за креирање будућих превентивних програма/активности.

ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ

МАЈМУНСКЕ БОГИЊЕ

• Мајмунске богиње изазива вирус мајмунских богиња, који припада роду Ortopoxvirus-a из породице Poxviridae.
• Вирус се преноси на људе блиским контактом са зараженом особом или животињом, или преко контаминираних предмета.
• Клиничке манифестације најчешће укључују: грозницу, осип и отечене лимфне чворове, а болест може довести до низа компликација.
• Болест је обично самоограничавајућа са симптомима који трају од 2 до 4 недеље.
• Клиничка слика мајмунских богиња подсећа на клиничку слику великих богиња, али су мајмунске богиње мање заразне од великих богиња и изазивају мање тешко оболење.
• Вакцине које су коришћене током програма ерадикације великих богиња такође су пружале заштиту и од мајмунских богиња, али треба имати у виду да је вакцинација против великих богиња престала да се примењује масовно 1980. године и да вакцинални имунитет није доживотан и потпун. Произведене су и новије вакцине од којих је једна одобрена за превенцију мајмунских богиња.
• Антивирусни лек развијен за лечење великих богиња такође је лиценциран за лечење мајмунских богиња.

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

АНАЛИЗА ВОДА СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА

Према уговору који је ИЗЈЗ Крагујевац склопио са Скупштином града Крагујевца, током 2022. године узорковање и анализа вода са јавних чесама у граду се врши два пута месечно (један пут комплетна анализа: физичко хемијска и микробиолошка, а други пут се проверава само микробиолошка исправност).

Под редовном контролом је 11 јавних чесама:

– Грујина чесма,
– Петровац,
– Капавац,
– Ждраљица,
– Белошевац,
– Кошутњак,
– Букуровац,
– Дивостин,
– Шумарице,
– Теферич и
– Бубањ.

Резултати најновијих микробиолошких анализа ових вода (узоркованих 25.06.2022. године) су показали да су за људску употребу безбедне воде са 3 јавне чесме:

– Белошевац,
– Шумарице и
– Теферич.

Воде са осталих 7 јавних чесама су показале микробиолошку неисправност и нису за пиће.

НАПОМЕНА: Чесме у Великом парку и у Пешачкој зони у центру града снабдевају се водом из градског водовода и безбедне су за пиће. 

ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ

ЛАЈМСКА БОЛЕСТ

Доласком лепог времена, све већи број људи борави у природи, на отвореном а тиме је и инциденца уједа крпеља већа. Како инфестација домаћих крпеља иде и до 30%, учесталије нам се јављају пацијенти са сумњом на Лајмску болест.
Подсећамо Вас да је у Центру за микробиологију ИЗЈЗ тестирање на Borreliu burgdorferi, изазивача Лајмске болести, омогућено о трошку РФЗО, на упут изабраног лекара. Испитивања се врше тестовима најновије генерације у којима су антигени добијени рекомбинантним техникама, те је укрштена реактивност сведена на минимум. Такође, о трошку РФЗО, радимо и Western blot тестове на Borreliu burgdorferi.
Време чекања на резултат је до 24ч за антитела и недељу дана за Western blot.