У складу са законском регулативом: ЗАКОН О СТАТИСТИЧКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА („Сл. гласник РС“, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005). ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА  („Сл. гласник РС“, бр. 123/2014 и 106/2015) и „Програм статистичких истраживања у области здравства“ Институт за јавно здравље Крагујевац је центар за статистичку обраду података из области здравства на нивоу Шумадијског округа.

Обавештавамо све власнике/одговорна лица приватних пракси и приватних здравствених установа да предају законом обавезних, збирних здравствено статистичких извештаја могу вршити лично у Центру за биостатистику и информатику Института за јавно здравље Крагујевац или путем e-maila на адреси socijana@izjzkg.rs, уз обавезно поштовање свих прописаних садржаја.
Извештаји се достављају у прописаним роковима, шестомесечни до 10. јула и годишњи до 10. јануара. У заглављу сваког извештаја мора да се наведе назив фирме, њен матични број и период за који је извештај сачињен. На крају сваког извештаја треба навести датум, печат и потпис овлашћеног лица.


У делу Обрасци за преузимање налазе се извештаји потребни за Вашу делатност. Прво изаберите делатност Ваше ординације, а потом преузмите и попуните потребне обрасце.

Обрасци за преузимање: