• Узорковање и анализа хране и хране за животиње (физичко-хемијска и микробиолошка)
  • Анализа дијететских препарата, додатака исхрани и хране за посебне медицинске намене (физичко-хемијска и микробиолошка) и то као:
    • контрола здравствене безбедности производне серије
    • контрола здравствене безбедности ради уписа у базу Министарства здравља
  • Узорковање и анализа предмета опште употребе (физичко-хемијска и микробиолошка)
  • Израда Сертификата о здравственој безбедности производа (хране, дијететских препарата и предмета опште употребе) у сврху прекограничног извоза
  • Издавање превода на енглески језик Извештаја о здравственој безбедности хране, хране за животиње, дијететских препарата и предмета опште употребе, као и Сертификата о здравственој безбедности производа
  • Санитарно-хигијенски надзор свих врста објеката који према Закону о санитарном надзору подлежу овој врсти контроле (https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sanitarnom_nadzoru.html)