Одељење за болничке инфекције и имунизацију Центра за контролу и превенцију болести ИЗЈЗ Крагујевац задужено је за послове превенције и контроле болничких инфекција (БИ) код пацијената и запослених у здравственим установама на територији Шумадијског управног округа.

Основне активности запослених су усмерене на постизање ефективности, тј. на превенцију и контролу болничких инфекција (одговарајуће смањење стопа БИ, успешности излечења итд.), као и ефикасности, тј. максималне економичности у свим доменима (цена терапије и здравствене неге, број дана хоспитализације итд.).

Болничке инфекције (БИ) утичу на повећање морбидитета, морталитета, као и на повећање трошкова лечења у здравственим установама. Регистрован пораст морбидитета и морталитета, свакако је повезан са порастом резистенције на антибиотике узрочника БИ. Процењује се да је преко 70% бактеријских узрочника БИ резистентно на најмање један антибиотик који се уобичајено користи у терапији, док је преко две трећине бактеријемија насталих у јединицама интензивне неге је изазвано мултирезистентним (МДР) или панрезистентним (ПАНР) микроорганизмима (1,2,3).

ИМУНИЗАЦИЈА

Центар за контролу и превенцију болести спроводи планирање, организацију и надзор над спровођењем имунизације (планирање, дистрибуција вакцина) на територији Шумадијског управног округа.

  • Редовно се спроводи здравствено васпитни рад о значају имунизације кроз едукације здравствених радника и целокупног становништва.
  • Спровођење вакцинације протих хепатитиса Б одређених категорија лица предвиђених Законом и постекспозициона заштита против хепатитиса Б професионално експонираних лица.
  • Пружање антирабичне заштите лицима озлеђеним од животиња, као и превентивна антирабична заштита одређених лица.

Центар за контролу и превенцију болести врши:

  • Надзор над нежељеним догађајима након имунизације
  • Надзор над грипом
  • Надзор над заразним болестима које се могу спречити вакцинацијом
  • Надзор над спровођењем обавезних имунизација

Стручно-методолошко упутство за спровођење обавезне и препоручене имунизације становништва за 2021. годину