На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл. гласник РС“, бр. 10/2022), објављен је Информатор о раду Института за јавно здравље Крагујевац: