Лица код којих је тестирањем утврђено присуство вируса SARS-CoV-2, а код којих није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести COVID-19, односно код којих тежина болести не захтева лечење у болничким условима, упућују се, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, у кућну изолацију са здравственим надзором на акутно респираторно обољење изазвано вирусом SARS-CoV-2 у трајању од 7 дана, након чега се јављају на преглед лекара примарне здравствене заштите (COVID амбуланте) у дому здравља у месту пребивалишта, односно боравишта, а изолација се прекида без тестирања.

Што се тиче превентивних мера ИЗЈЗ Крагујевац препоручује да се придржавају свих мера предострожности и упутстава надлежне епидемиолошке службе као што су: држање дистанца, ношење заштитних маски, одржавање личне и хигијене простора. Поред ових основних превентивних мера, оно на чему инсистирамо је да је вакцинација кључна здравствена услуга која штити осетљиве особе од болести које се могу спречити вакцинацијом. Вакцинацијом се штити како појединац тако и читава заједница, а вакцинацијом се и троши мање ресусрса у лечењу оболелих, тако да помаже у растерећењу здравственог система.

Једна од круцијалних превентивних мера трансмисије вируса коју свакоднево спроводи од почетка пандемије Центар за контролу и превенцију болести Института за јавно здравље Крагујевацод од почетка је спровођење изолације и контрола особа које су у изолацији тј.позитивних лица која траје 7 дана. На одржаној седници 10.03.2022.

Кризни штаб је донео одлуку о престанку карантина за лица која су директни контакти позитивног лица.л

COVID-19 – услови за улазак у Републику Србију
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak

Квантитативно одређивање IgG на вирус SARS-COV2, S-Protein (RBD)
(ЗА ДИГИТАЛНИ ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТ)

У Институту за јавно здравље Крагујевац могуће је урадити квантитативно одредјивање IgG на вирус SARS-Cov-2 бесплатно на основу упута свим осигураним лицима као и на лични захтев грађана (пре доласка на тестирање треба обавити уплату од 1.800,00 динара на жиро рачун који се налази у прилогу), применом EIA тестова сваког радног дана од 7-10 сати, а резултат стиже наредног дана до 14 сати.
Анализа на IgG антитела према S протеину (RBD) указује на поствакцинални имунитет након друге дозе вакцине (најмање 2 недеље од имунизације) и имунитет након прележане болести при чему се резултат издаје као потврда из Covid базе и аутоматски улази као податак за дигитални зелени сертификат.

Инструкција за уплату

На основу закључка Владе Републике Србије од 19.04.2021. године цене тестирања на SARS-Cov-2 на лични захтев исте су за држављане Републике Србије и за стране држављане:

Тестирање RT-PCR методом ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 на лични захтев грађана

Тестирање грађана RT-PCR методом ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 на лични захтев могуће је обавити у Институту за јавно здравље Крагујевац, сваког радног дана од 7-10 сати. 
Тест на лични захтев кошта 6.000,00 динара, при чему се сума уплаћује на јединствени жиро рачун. Приликом доласка на тестирање потребно је донети доказ о уплати (уплатницу).

ФИЗИЧКА ЛИЦА / ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Адреса становања или држава
СВРХА УПЛАТЕ: РТ-ПЦР ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 501– ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2) 501 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: РТ-ПЦР ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290
ИЗНОС: 6.000,00 динара по лицу
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

 

Антигенско тестирање на COVID-19 на лични захтев

У Институту за јавно здравље Крагујевац могуће је урадити антигенско тестирање на SARS-Cov-2 на лични захтев грађана, применом брзих антигенских тестова, сваког радног дана од 7-10 сати. 
Тест на лични захтев кошта 1.800,00 динара, при чему се сума уплаћује на јединствени жиро рачун. Приликом доласка на тестирање потребно је донети доказ о уплати (уплатницу).

ФИЗИЧКА ЛИЦА / ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Адреса становања или држава
СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински
ИЗНОС: 1.800,00 ДИНАРА
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 503- ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2) 503 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290
ИЗНОС: 1.800,00 динара по лицу
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

 

Брзо серолошко тестирање

-дијагностички тест на ЦОВИД-19 мерењем IgM, IgG према SARS Cov-2-
У Институту за јавно здравље Крагујевац могуће је урадити серолошко тестирање мерењем IgM, IgG према SARS-Cov-2 на лични захтев грађана, у циљу дијагностике Цовид19 применом брзих серолошких тестова сваког радног дана. Резултати овог теста НЕ УЛАЗЕ у дигиталин зелени сертификат, јер се користе у циљу дијагностике инфекције, а не мерења поствакциналног имунитета.
Тест на лични захтев кошта 1.200,00 динара, при чему се сума уплаћује на јединствени жиро рачун. Приликом доласка на тестирање потребно је донети доказ о уплати (уплатницу).

ФИЗИЧКА ЛИЦА / ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Адреса становања или држава
СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински
ИЗНОС: 1.200,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 505– ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
2) 505 – БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

ПРАВНА ЛИЦА
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ
ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290
ИЗНОС: 1.200,00 динара по лицу
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):
1) 505 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

За све потребне информације потребно је позвати Центар за контролу и превенцију болести.
Контакт телефони: 034/504-518 ; 065/8776914 ; 034/504-520