Кабинет директора

 • ВД Директора Института
 • Помоћник директора за здравствену делатност
 • Помоћник директора за научноистраживачку делатност
 • Помоћник директора за техничко-технолошки развој лабораторије
 • Помоћник директора за систем квалитета

Центри

 • Центар за промоцију здравља
  • Саветовалиште за хив и полно преносиве болести
  • Саветодавни рад у циљу престанка пушења
 • Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите
 • Центар за информатику и биостатистику
  • Одељење за биостатистику
  • Одељење за информатику
 • Центар за контролу и превенцију болести
  • Одељење за контролу и превенцију заразних болести
  • Одсек за болничке инфекције и имунизацију
  • Одсек за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
  • Одељење за контролу и превенцију незаразних болести
 • Центар за хигијену и хуману екологију
  • Одељење за хуману екологију, екотоксикологију и превенцију болничких инфекција
  • Одељење за здравствену безбедност хране, предмете опште употребе и правилну исхрану
  • Одељење санитарне хемије
  • Одељење санитарне микробиологије
 • Центар за микробиологију
  • Одељење за бактериологију
  • Одељење за паразитологију и микологију
  • Одељење за вирусологију и имунологију
  • Одељење за алергологију и имунологију
 • Одељење за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
  • Одељење за правне и опште послове
  • Одељење за економско-финансијске послове
  • Одељење за јавне набавке
  • Одељење за маркетинг и продају
  • Одељење за техничке послове