Стручни тим који сачињавају лекари, специјалисти хигијене/ инжињер заштите животне средине и санитарни или хемијски техничари врше узорковање:

 • воде за пиће,
 • површинских и подземних вода,
 • воде за рекреацију и спорт (базени – отворени и затворени, језера за купање),
 • минералних вода,
 • деминерализованих, дестилованих и вода за хемодијализу,
 • отпадних вода,
 • намирница,
 • предмета опште употребе,
 • брисева,

и врше мерења:

 • ваздуха (амбијентални ваздух)
 • буке у животној средини

Сви запослени су потпуно стручно оспособљени за сва наведена узорковања мерења која се обављају према важећој законској регулативи и домаћим и међународним стандардима.

Узорковања се врше за потребе Министарства здравља и Министарства пољопривреде, ветрине и водопривреде и Министарства заштите животне средине и просторног планирања као и за потребе локалних самоуправа у Шумадијском округу и потребе различитих корисника (јавна комунална предузећа, индустријска производња, занатска производња, промет хране, обданишта, основне и школе, интернати, студентски домови, здравствене установе и др).

За све кориснике наших услуга који сами желе да изврше узорковање и донесу узорак на испитивање неопходно је да буду упознати са начином припреме узорака, јер за поуздано испитивање намирнице или воде неопходно је правилно узорковање.

Ако сами желите да донесете воду за пиће на испитивање неопходно је да донесете најмање 1 литар воде за физичко-хемијско испитивање у чистој амбалажи-флаши (стакло или пластика) и дођете код нас где ћете добити стерилну, стаклену флашу, коју ћете напунити 2/3 водом и не додирујући грлић флаше и унутрашње делове чепа добро затворити – за микробиолошко испитивање воде и донесете у Институт у року од 6 сати од узорковања.

Ако желите да донесете храну на анализу због велике разноврсности намирница неопходно је да се јавите Центру за хигијену и хуману екологију где ће Вам прецизно објаснити како да извршите узорковање на телефоне: 034/504-517, 034/504-509 и 034/504-513.

Корисници узорке могу да донесу сваког радног дана у периоду од 07 до 12 сати.

У зависности од захтева корисника узорци се физичко-хемијски и/или микробиолошки испитују.

У зависности од траженог испитивања, резултате испитивања корисник може лично да подигне у термину 12-14 сати или могу бити послати поштом на дату адресу.

Особа за контакт: шеф одељења хигијене др Јелка Ранковић, субспецијалиста екотоксикологије.