У организацији Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу од 22. до 26. априла на Копаонику одржан је 63. традиционални Конгрес студената биомедицинских наука. Конгрес је ове године окупио преко 600 студената/предавача са готово свих факултета биомедицинске струке из читаве Србије.

Институт за јавно здравље Крагујевац је узео учешће у организацији, спонзорству и стручном аспекту Конгреса. Запослени Института, а уједно и наставници Факултета медицинских наука, активно су учествовали у комисијама за оцењивање стручних радова и њиховим презентацијама.

Институт за јавно здравље Крагујевац је добио захвалницу за давање доприноса у организацији Конгреса, као и због одличне сарадње са студентима и њиховог укључивања у спровођење превентивних активности на нивоу заједнице.