У Институту за јавно здравље Крагујевац одржан је кординациони састанак представницима студентских организација Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу у циљу спровођења здравствено-васпоитних активности и манифестација у заједници током 2024. године.