Међународни дан људских права обележава се свуда у свету 10. децембра и то од 1950. године на дан када је две године раније потписана Универзална декларација о људским правима, којом је први пут у историји човечанства признато право свих људи на „живот, слободу и сигурност без икаквих разлика“. Овим документом је истакнуто да су људска права универзална и да не зависе од националне, идеолошке, социјалне и културне припадности.

Иначе, Универзална декларација је документ који је заснован на традицији цивилног друштва и полази од тога да су сви људи рођени „слободни, са једнаким достојанством и правима,а рођењем и првим тренуцима живота човек поседује људска права која су загарантована, неотуђива и регулисана  низом међународних докумената“.

Споразум о људским правима оквирно чине укупно тридесетак чланова, а за најзначајније се сматрају право на живот, слободу и сигурност личности, право на образовање, лекарску негу, запослење, социјалну сигурност, слободу од тортуре, слободу мишљења, вероисповести и друга.

У Републици Србији људска права регулисана су Уставом Републике Србије као највишим правним актом и другим системским законима.

Поводом овогодишњег обележавања 10. децембра Међународног дана људских права, Повереница за заштиту равноправности је истакла да „поштовање људских права чини темељ сваког демократског друштва и подразумева стално унапређивање њихове заштите и пријављивање њиховог кршења“. Грађани се најчешће обраћају обраћају због дискриминације по различитим основама, али најчешће  због дискриминације по основу старосног доба, здравственог стања, инвалидитета, националне припадности или етничког порекла, пола, брачног и породичног статуса, као и да је ове године забележен повећан број притужби због дискриминаторског говора у јавном простору, на друштвеним мрежама и у медијима. Огласио се и Заштитник грађана који сматра да „људска права не могу се посматрати по јединственом обрасцу који је исти на свим просторима, већ у складу са специфичностима окружења у којем тај појединац живи“.

Поводом обележавања 10. децембра Међународног дана људских права, из Министарства за људска и мањинска права, истакнуто је да Устав Србије почива на вредностима и концепту људских права – „сваки човек је носилац неотуђивих људских права“.

Слоган под којим се обележава 10. децембар Међународни дан људских права 2023. године  гласи „За бржи оправак – Иступи за људска права“.