Свуда у свету, 3. децембар се обележава као Међународни дан особа са инвалидитетом. Генерална скупштина УН је 1992. године, на посебној седници одржаној ради обележавања завршетка „Деценије особа са инвалидитетом“ усвојила Резолуцију да 3. децембар буде Међународни дан особа са инвалидитетом. Након доношења наведене Резолуције, Комисија УН-а за људска права, 5. марта 1993. године, позвала је земље чланице да обележавање овог датума има за циљ, да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учествовање у друштвеном животу.

 Процењује се да више од милијарду људи у свету или 15% светске популације живи са неком врстом инвалидности, док у Републици Србији има између 800.000 и 1.000.000 људи са инвалидитетом, при чему су поражавајући резултати да око 70% особа са инвалидитетом живи у сиромаштву, половина нема никакво образовање, 80% нема посао, а око 50% не учествује у животу заједнице.

 Особе са инвалидитетом, свуда у свету сусрећу се са физичком, социјалном, економском и баријерама у схватању људи који их искључују из пуног учешћа у друштву као равноправних чланова. На тај начин особе са инвалидитетом бивају додатно угрожене. Зато, цела заједница и сви грађани, треба да учине додатни напор и покажу веће разумевање за особе са инвалидитетом и за проблеме са којима се они свакодневно сусрећу

 Поводом овогодишњег обележавања 3. децембра Међународног дана особа са инвалидитетом, из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, саопштено је да ово Министарство из свог буџета издваја милијарду и 173 милиона динара за различите врсте потреба особа са инвалидитетом и да највећи део новца одлази за подршку предузећима за професионалну рехабилитацију, а други део новца намењен  је за подршку радa  33 републичка и покрајинска савеза удружења особа са инвалидитетом. Поводом обележавања овог дана Заштитник грађана у нашој земљи, истакао је  да „предуслов за пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом  у друштву је приступачно окружење“. Такође, навеo је и да „остваривање људских, политичких, економских и социјалних права сваког грађанина зависи од доступних информација, услуга, објеката и зато морамо континуирано да радимо да им се све то омогући“.

 Тема међународног дана особа са инвалидитетом 2023. године је: „Уједињени у акцији за спашавање и постизање Циљева одрживог развоја за ОСИ, са ОСИ и од стране особа са инвалидитетом (ОСИ)“.