Међународни конгрес Српског лекарског друштва – 48. Октобарски здравствени дани одржан је 25. и 26. октобра у Kрагујевцу. Током дводневног конгреса организовано је низ предавања о најновијим могућностима савремене лабораторијске дијагностике у клиничкој пракси, педијатрији и хематологији, хипербаричној и спортској медицини као и о актуелностима у стоматологији и хигијени.

Институт за јавно здравље Крагујевац традиционално учествује на Октобарским здравственим данима кроз предавања, постер презенатције, као и са својим здравствено – васпитним материјалом.