Одржана едукација у склопу пројекта „Свако дете има право да одраста здраво” 

У организацији Института за јавно здравље Крагујевац одржана је едукација педијатријских тимова о методологији спортскомедицинског прегледа који ће се вршити у одабраним школама у склопу пројекта „Свако дете има право да одраста здраво”. Меморандум о сарадњи у оквиру пројекта потписали су Министарство здравља, Министарства просвете и Министарства спорта. Циљ пројекта је да се унапреди физичко васпитање деце и њихово здравствено стање увођењем додатних часова физичког и здравственог васпитања у школама током којих ће наставници физичког и здравственог васпитања радити циљане програме који ће допринети унапређењу моторичких способности ученика.

Едукацији су поред педијатријских тимова из домова здравља Шумадијског региона и Западне Србије присуствовали и представници Министарства здравља и Министарства спорта, као и Републичка стручна комисија коју су чинили здравствени професионалци различитих профила који су задужени за едукацију педијатријских тимова.