„(У)Диши пуним плућима“ назив је истраживања које је спровео Институту за јавно здравље Крагујевац. Циљ истраживања био је сагледавање утицаја аерозагађења на погоршање хроничних респираторних болести код деце, кроз призму отперећења лекара у примарној здравственој заштити. Резултати истраживања представљени су на 48. Октобарским здравственим данима, члановима радног председништва, проф. др Владимиру Јуришићу и др Далибору Јовановићу и заинтересованој јавности.