Превенција болести зависности, са акцентом на пушење и штетност дуванског дима, била је тема предавања које је Институт за јавно здравље Крагујевац, у срадњи са партнерима, организовао за ученике седмог и осмог разреда Основне школе “Јован Поповић“. Предавању је присуствовало око 50 ученика.