Светски дан без дувана се сваке године обележава на глобалном, као и на националном и локалном нивоу у многим земљама света.
Због употребе дувана и изложености дуванском диму сваке године превремено умре најмање осам милиона људи у свету. Поред тога што доводи до бројних негативних последица по здравље, дуван има негативни утицај на нашу животну средину и тиме додатно штети нашем здрављу.
Стога је ове године Светска здравствена организација у оквиру обележавања Светског дана без дувана покренула глобалну кампању под слоганом „Дуван: претња нашој животној средини“. Кампања има за циљ да подигне свест јавности о утицају дувана на животну средину – од узгоја дувана, производње дуванских производа, њихове дистрибуције и отпада који настаје у овим процесима као и коришћењу дуванских производа.
Поводом овог важног датума у Скупштини града, организована је конференција за представнике медија на којој су најављене превентивне активности. Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са преко 15 партнерских организација уз подршку града Крагујевца организовао је централну манифестацију на платоу испред Скупштине града Крагујевца. Сви заинресовани суграђани (пушачи) имали су прилику да провере степен никотинске зависности путем стандардизованих тестова, који представљају полазну основу у креирању детоксикационог програма у циљу престанка конзумирања дувана. Такође, здравствени професионалци из различитих здравствених установа на нивоу града су обављали саветодавни рад са суграђанима у циљу очувања и унапређења здравља.