На иницијативу Центра за промоцију здравља, Института за јавно здравље Крагујевац , а у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), у петак 3. јуна 2022. год у Шумадијском управном округу одржана је Конференција под називом: „Програми јавног здравља на локалном нивоу“. Скупу су присуствовали представници локалних самоуправа и чланови локалних савета за здравље са територије Шумадијског управног округа.
Скуп је имао за циљ представљање програма јавног здравља, затим примера добре праксе, у којој је лидер Град Крагујевац, као и повезивање широког оквира јавно-здравствених активности у свим областима јавног здравља. Са друге стране намера је да се применом методологије коју прописује струка и Светска здравствена организација, помогне и активно учествује у сложеном процесу стратешког планирања јавног здравља на локалном нивоу, које се сада први пут спроводи.
Израда и усвајање планова јавног здравља једна је од најважнијих законских обавеза градова и општина у овој области са аспекта јачања улоге локалне самоуправе у овој области. Подршка СКГО у спровођењу ове надлежности ни овај пут није изостала: израђен је Приручник за стратешко планирање јавног здравља на нивоу градова и општина – Мапа пута, модел Плана јавног здравља са разрађеним акционим планом .