Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са Факултетом медицинских наука, Универзитета у Крагујевацу, Заводом за стоматологију Крагујевац и уз подршку Компаније Curaden AG, у периоду од 16. до 22. маја 2022. године, спровео је кампању, којом је обележена Недеља здравља уста и зуба под слоганом: „Чувам своје зубе, поносим се осмехом”.

Акција, које је обухватила око 530 ученика предшколског и школског узраста на територији града Крагујевца, имала је за циљ указивање важности очувања оралног здравља. 

У оквиру ове кампање превентивне активности су обухватиле стоматолошке прегледе и едукацију ученика везану за технику прања зуба, као и препоруке које се односе на значај правилне исхране у очувању оралног здравља.