У склопу обавезних здравствено-васпитних активности, представник Центра за промоцију здравља, Института за јавно здравље Крагујевац, мр Веско Пирић, данас је у Основној школи „Карађорђе“ у Тополи, одржао едукацију за наставнике и ученике 7. и 8. разреда на тему: Конвенција о правима детета – УНИЦЕФ и Насиље над децом. Ученици су упознати са основним појмовима везаним за ове три теме, са посебним нагласком на значај превентивних програма, примене законских прописа и Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.
Едукацији је присуствовало око 100 ученика, руководство школе, представници едукативног центра Дома здравља и координатор здравствено-васпитног рада за општину Топола, Ана Станојевић.