Спортски савез Крагујеваца у сарадњи са Институтом за јавно здравље Крагујевац одржао је едукативно предавање намењено свим спортским организацијама, чланицама Спортског савеза Крагујеваца. Предавање на тему „Јавноздравствени значај физичке активности” одржала је проф. др Светлана Радевић, са циљем да се укаже на значај и важност редовне физичке активности у функцији очувања и унапређења здравља.