На иницијативу Управног већа Уједињених нација од 1989. године Светски дан становништва обележава се  11. јула свуда у свету.

Обележавање овог дана има за циљ да истакне растуће проблеме који се везују за глобални пораст становништва.

Светска популација тренутно износи 8 милијарди људи. Било је потребно стотине хиљаде година да Светска популација нарасте на прву милијарду – а онда је за само 200 година нарасла седмоструко.  Очекује се да ће се светска популација у наредних 30 година повећати за две милијарде људи, са 8 на 9,7 милијарди у 2050. години и могла би достићи врхунац од близу 11 милијарди око 2100 године.   Неки ће броју од 8 милијарди становника на планети заслугу наћи у великом напретку у здравству, који је продужио животни век, смањио смртност мајки и деце и довео до развоја вакцине у рекордном року.

У Србији је на дан 03.07.2023. године, према проценама Републичког завода за статистику, живело  6 664 499 становника. Посматрано по полу 51,4% чине жене односно 3 423 627 а 48,6% мушкарци односно 3 240 822. Ове процене су засноване на резултаима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године и резултатима годишње статистике кретања и унутрашње миграције становништва. Србија је са просечном старошћу од 43,8 година међу земљама са најстаријим становништвом. Све смо старији а све нас је мање. Осим у Београду, где је благо порастао број становника у свим осталим регионима бележи се пад. Највећи је у Шумадији и Западној Србији.

Иначе, нови подаци на светском нивоу ове 2023. године, откривају да је забринутост становништва широко распрострањена  и да владе све више усвајају политике које имају за циљ повећање, смањење или одржавање стопе наталитета. Међутим, напори да се утиче на стопу фертилитета врло често су неефикасни и могу нарушити права жена према овогодишњем извештају „ УНФПА 8 милијарди живота, бесконачне могућности: аргумент за права и изборе“. Извештај о стању светске популације, који се објављује од 1978. године, осветљава нова питања у области сексуалног и репродуктивног здравља и права, доводећи их у главне токове и истражујући изазове и могућности које они представљају за међународни развој.