У циљу спречавања појаве цревних заразних болести „у току поплавног таласа“ предлажу се следеће мере:

•  У случају појаве замућења воде и промене боје воде за пиће препорука је да се таква вода не користи за пиће, припремање хране и личну хигијену, већ да се у тој ситуацији користе контролисани извори водоснабдевања (цистерне и флаширана вода).
•  У случају да се водоснабдевање врши из индивидуалних водних објеката (бунари, локални водоводи, школе са индивидуалним водоснабдевањем) препорука је да се уколико не постоји лабораторијска потврда о хигијенској исправности воде за пиће таква вода не користи за пиће, већ да се у што краћем року изврши лабораторијско испитивање.
•  Уколико се вода складишти у кућним условима за пиће и припрему намирница препорука је да се то чини у амбалажама мање запремине (до 2Л) и вода искористи у што краћем року уз поштовање мера хигијене.
•  Појачати контролу санитарно-хигијенских услова просторија, опреме, прибора и здравственог стања особља које ради на припреми хране у ресторанима друштвене исхране, обдаништима и школама.
•  Појачати контролу здравствене исправности намирница.
•  Активирати објекте који су одређени за јавну исхрану у случају ванредне ситуације и евакуације становништва из својих домова.
•  Не користити лако кварљиве хранљиве намирнице (месо, млеко и јаја, свеже воће и поврће), већ конзервиране намирнице, термички обрађено поврће, суво воће, кондиторске производе.
•  Све намирнице које би могле да дођу у контакт са влагом држати у стакленим и металним добро затвореним посудама.
•  Све намирнице које су дошле у контакт са водом из поплавног таласа (поплављени фрижидери, замрзивачи, оставе) ни у ком случају не користити за исхрану.
•  Уз све наведене мере неопходна је стриктна хигијена руку посебно при припреми и конзумирању хране.
•  У случају појаве симптома као што су мучнина, повраћање, пролив, повишена температура обавезно се јавити лекару.

Институт за јавно здравље Крагујевац даје препоруке и за „поступање након повлачења воде“:

•  Након повлачења воде потребно је извршити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију на подручју које је било угрожено поплавама (све површине у домаћинствима и просторима од јавног значаја које су биле у контакту са поплавном водом). Ове поступке поверити стручном особљу или уколико околности захтевају да се ови поступци обаве самостално, поштовати строго упутства за примену хемијских средстава или савет стручног лица.Држати децу даље од травнатих површина које су биле поплављене недељу дана од дана повлачења воде.
•  У случају појаве плесни у затвореном простору (станови, куће и други објекти) затражити стручну помоћ.
•  Приликом чишћења, потребно је носити непромочиве рукавице и гумене чизме и, уколико у току чишћења долази до прскања водом, носити и кецељу и заштитне наочаре и маску за лице, ако је то могуће.
•  У току чишћења, не мешати избељиваче и детерџенте, због ризика за настанак опасних испарења.
•  Не дозволити деци да се играју са загађеним играчкама. Играчке би требало опрати у топлој води (60 °Ц) са детерџентом.
•  Очистити све кухињске апарате и ствари из кухињских елемената које су дошле у контакт са поплавном водом.
•  Опрати сву одећу контаминирану канализационом (отпадном) водом, појединачно у топлој води (60 °Ц) са детерџентом.

Храна, припрема хране и лична хигијена

•  Темељно опрати руке после сваког чишћења, и увек пре јела или пре припреме хране.
•  Након контакта са загађеном водом или земљиштем, окупати се или истуширати, и, очистити евентуалне ране, одећу и личне ствари.
•  Уколико постоје залихе пијаће воде не употребљавати док се вода предходно не прокува у трајању од 15 минута или хлорисати на адекватан начин уз стручну подршку.
•  Уколико се водоснабдевање врши из индивидуалних водних објеката (бунари, локални водоводи, школе са индивидуалним водоснабдевањем), где је присутно замућење воде такву воду не употребљавати за пиће и припрему намирница до санирања и потврде да је вода хигијенски исправна.
•  За санирање индививидуалног водног објекта затражити стручну помоћ у ИЗЈЗ Крагујевац.
•  Уколико се водоснабдевање врши из индивидуалних водних објеката (бунари, локални водоводи, школе са индивидуалним водоснабдевањем) где нису присутне видљиве промене воде (боја, укус и мирис) препорука је да се вода дезинфикује уз стручну помоћ.
•  Све намирнице које су биле у контакту са водом из поплавног таласа (поплављени фрижидери, замрзивачи, оставе) ни у ком случају не користити за исхрану.
•  Предузети додатне мере предострожности при припреми намирница што подразумева темељну термичку обраду хранљивих намирница животињског порекла (месо, јаја, млеко), а воће и поврће које се користи у сировом облику опрати у млакој води, очистити, поново опрати и термичи обрадити.
У случају појаве било ког поремећаја здравља обратити се најближој здравственој установи.