Светски дан породице прославља се од 1993. године. Генерална скупштина Уједињених нација је 15. мај прогласила Светским даном породице како би се подигла свест о проблемима и питањима породице и како би помогла да ова питања добију значајније место у активностима држава чланица.

  Циљ обележавања Светског дана породице јесте афирмација породице и породичних вредности, подстицање једнакости између полова у оквиру породице, заштита породице као основне јединице друштва и помоћ како би оне могле да испуне своју одговорност према заједници.

   Према препорукама Уједињених нација, породица захтева посебну пажњу, посебно у ситуацији када је погођена сиромаштвом, инвалидности њених чланова и насиљем. У решавање ових проблема неопходно је укључивање свих надлежних институција. Сем тога, породица је најважнији ослонац за свако дете и представља најбољи основ за одрастање па се каже да „породица омогућава деци корене и крила“.

  Тема Светског дана породице 2023. године  је „Демографски трендови и породице“  и  има за циљ  да подигне свест о утицају демографских трендова на породице.

 Крајем 2022. године светска популација је достигла осам милијарди људи и та чињеница је окарактерисана као „прекретница у људском развоју“ , која уз то указује на велики напредак у здрављу који је продужио животни век. Раст становништва, наставиће се, иако нешто споријим темпом, па су предвиђања да ће број становника 2050. године износити 9,8 милијарди, а у 2100 години тај број ће износити 11,2 милијарде људи.

 Демографске промене су један од најважнијих трендова који утичу на наш свет и на живот  и добробит породица широм света. Демографски трендови су углавном обликовани стопама фертилитета и морталитета. Пад стопе фертилитета утиче на већу добробит породице, јер су у могућности да улажу у здравље и образовање своје деце, што заузврат помаже у смањењу сиромаштва и бољем друштвено-економском развоју.