Поводом Недеље превенције повреда у саобраћају, Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са Скупштином града и партнерима у области јавног здравља, организовао је конференцију за представнике медија у Свечаном салону Скупштине града Крагујевац на којој су представници ресорних институција говорили о активностима из својих надлежности као и важности теме за унапређење система безбедности саобраћаја. На конференцији су најављене превентивне активности поводом обележавања ове недеље.

Саобраћајни трауматизам представља велики јавно здравствени проблем савременог друштва, који оставља значајне последице у виду изгубљених година живота, високог степена повређивања и инвалидитета који се могу спречити, као и високих материјалних трошкова за појединца, породицу и друштво у целини.

На глобалном нивоу, саобраћајни трауматизам је тренутно на осмом месту свих узрока смрти, али има тенденцију раста, па се процењује да би до 2030. године постао пети водећи узрок смрти у свету са 2,4 милиона смртно страдалих људи годишње. Према проценама Светске здравствене организације, сваке године 1,35 милиона људи широм света умире од последица саобраћајних незгода, док је број повређених близу 50 милиона.

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, током 2021. године регистровано је укупно 34 579 саобраћајних незгода, у којима је 521 лице изгубило живот, док је број повређених близу 20 000.

Детаљном анализом података од 2017-2021. може се уочити да највећи број погинулих лица чине возачи и путници у путничким аутомобилима, којих је било 1.203, што чини 45% од укупног броја погинулих лица. Следе пешаци, којих је било 697, што чини око једну четвртину погинулих лица (26%), затим моторизовани двоточкаши и бициклисти којих је било 247, односно 241, редом, што чини по 9% погинулих лица. Светска здравствена организација прогласила је пешаке, бициклисте и возаче и путнике на мотоциклима и мопедима рањивим категоријама учесника у саобраћају, с обзиром на повећану вероватноћу да буду тешко повређени уколико дође до саобраћајне незгоде, у односу на возаче и путнике у путничким аутомобилима, аутобусима, теретним возилима и другим категоријама моторних возила. Дакле, рањиви учесници у саобраћају чине 44% погинулих лица у саобраћају.

Ако посматрамо старосну структуру погинулих лица се уочити да је међу погинулим лицима највише лица из старосне групе “65+“ година, тј. старих лица (175), а затим следе старосне групе 15-30 година, тј. млади (101), затим из групе 31-44 године (79), 55-64 године (78) и 45-54 (77).

Деца представљају једну од најрањивијих категорија учесника у саобраћају, пре свега, јер немају развијене психофизичке способности као одрасли људи. Деца немају довољно искуства нити знања о безбедном учествовању у саобраћају.

Превентивне  мере  могу  значајно  утицати  на  снижење инциденције повређивања у многим земљама и у значајној мери умањти вероватноћу озбиљности и смрти од повреда. Стога је  неопходно  установити  механизме  на нивоу државе који  ће  омогућити благовремено идентификовање  и  континуирано  праћење проблема саобраћајног трауматизма, анализирање фактора  ризика, планирање  и  извођење  превентивних  програма  и  њихове  евалуације,  како  би  се смањила учесталост  повређивања  и  ублажиле његове последице.