Сваке године, 22-ог априла обележава се Међународни дан планете Земље у циљу скретања пажње грађанима на значај очувања природе и спречавања негативних последица по животну средину. Циљ обележавања тог датума је и упозорење на опасности које прете животу на Земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећане потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена , како би светска популација постала свесна своје одговорности према планети на којој живи и тако смањила негативан утицај на животну средину.

            Овогодишња тема Међународни дан планете Земље је „Инвестирајмо у нашу планету“ што јасно исказује крајњу потребу да се смање сви негативни утицаји на природу, да се смањи прекомерно искоришћавање природних ресурса, у чему се и састоји инвестирање у  нашу планету и чување исте за будуће нараштаје, са два додатна императива: спасавање човечанства од климатске кризе и изградња зелене економије у свакој земљи како би сви имали користи од ове зелене револуције.

            У  Институту за јавно здравље врше се анализе квалитета воде, ваздуха, земљишта, хране, као и мерење комуналне буке и сходно анализи, даје препоруке за еколошка решења проблема тј. како би што мање негативно утицали на здравље људи и екосистеме.