Међународни дан борбе против насиља над женама, 25. новембар обележава се свуда у свету. Први пут је установљен 25. новембра 1981. године у Боготи, у знак сећања на сестре Мирабел које су брутално убијене у Доминиканској Републици 1960. године. Датум су прихватиле Уједињене нације 1990. године, када је службено потврђен као „међународни дан елиминације насиља над женама“.
На тај дан Уједињене нације, владе и хуманитарне организације широм света позивају све друштвене актере да се укључе у активност чији је циљ да се спречи насиље над женама.
Иначе, женска људска права су неодвојиви део универзалних људских права и у складу са свим међународним документима та права морају да буду гарантована, поштована и заштићена при чему је важно препознавање и спречавање дискриминације жена.
Република Србија као чланица УН, Савета Европе и других међународних организација и потписница низа међународних докумената, има обавезу да константно ради на изједначавању права и положаја жена и мушкараца, како би омогућила једнаке могућности у свим областима рада и живота.
Кад су у питању међународни документи који наглашавају важност поштовања права жена истиче се „Конвенција УН о елиминисању свих облика дискриминације жена“ и „Пекиншка платформа за акцију“. Наше домаће законодавство је насиље над женама санкционисало у Кривичном, Породичном, Закону о равноправности полова, Закону о сспречавању насиља у породици, као и Закону о забрани дискриминације над женама и Националној стратегији за побољшање положаја родне равноправности.
Поводом овогодишњег обележавања 25. новембра Међународног дана борбе против насиља над женама, Уједињене нације су објавиле извештај под називом „Дом је смртоносно оружје за многе жене и девојке“. Наиме, према наведеном извештају прошле 2021. године у просеку више од пет жена или девојака је сваког сата убио неко из њихове породице. Од 81.000 жена и девојака које су прошле године убијене, 45.000 односно око 56 одсто је умрло од стране интимних партнера или других чланова породице. Како се даље наводи, Извештај је ужасан подсетник да је насиље над женама и девојкама једно од најраширенијих кршења људских права широм света.