Превенција болести зависности, са акцентом на пушење и штетност дуванског дима, била је тема предавања које је Институт за јавно здравље, у срадњи са партнерима, организовао за ученике седмог и осмог разреда Основне школе “Станислав Сремчевић“. Предавању је присуствовало преко 100 ученика.