Институт за јавно здравље Крагујевац је организовао трибину са акцентом на здраве стилове живота, у вртићу „Наша мкладост“ у Лапову, за популацију деце предшколског узраста.